26 września 2014

Tarot – VIII Moc lub Siła

siła,moc

Tarot – VIII Moc lub Siła

Czasami karta ta zwana jest Fortuną. Jest jedną z trzech cnót, zaraz obok Sprawiedliwości oraz Umiarkowania. Karta niesie bardzo czytelne i jasne przesłanie, oznaczające siłę woli i siłę charakteru. Kiedy pojawia się w rozkładzie oznacz, że kwerent ma większą siłę, niż w rzeczywistoście to sobie uświadamia. Zwykle oznacza powroty po ciężkich stanach zarówno psychicznych jak i witalnych, jest kartą bardzo pozytywną, daje nadzieje na dobre zdrowie w przyszłości. Oznacza w dużej mierze nadchodzące sukcesy na polu zawodowym, finansowym, bytowym ogólnie.

Continue reading “Tarot – VIII Moc lub Siła” »