26 września 2014

Tarot – VIII Moc lub Siła

siła,moc

Tarot – VIII Moc lub Siła

Czasami karta ta zwana jest Fortuną. Jest jedną z trzech cnót, zaraz obok Sprawiedliwości oraz Umiarkowania. Karta niesie bardzo czytelne i jasne przesłanie, oznaczające siłę woli i siłę charakteru. Kiedy pojawia się w rozkładzie oznacz, że kwerent ma większą siłę, niż w rzeczywistoście to sobie uświadamia. Zwykle oznacza powroty po ciężkich stanach zarówno psychicznych jak i witalnych, jest kartą bardzo pozytywną, daje nadzieje na dobre zdrowie w przyszłości. Oznacza w dużej mierze nadchodzące sukcesy na polu zawodowym, finansowym, bytowym ogólnie.

Continue reading “Tarot – VIII Moc lub Siła” »

26 września 2014

Tarot – VII Rydwan

rydwanTarot – VII Rydwan

Karta  ma wiele znaczeń, ale głównym jej przesłaniem są zmagania, zarówno te, które należą do przeszłości, jak i te przyszłe. Rydwan może dotyczyć też jakiejś dość istotnej relacji lub też aktualnego związku, który wymaga rozwagi, zaangażowania. Czasami karta ta wiąże się z problemami finansowymi, by uważać, biorąc kredyt, upewnić się, czy uda sie go spłacić. Karta może oznaczać dalsze podróże. W zależności od kart sąsiednich w danym rozkładzie, Rydwan oznacza, iż tryumf nie będzie należał do przypadku, a wszystko, co idzie za pomyślnym rozwiązaniem spraw, jest głównie zasługą kwerenta.

Continue reading “Tarot – VII Rydwan” »